Szabsoft s. r. o.

Skušobná verzia v0.31a

SzabSoft s. r. o.

Domovská stránka

Aký máte problém?

 

Problémy s kompenzáciou účinníka ?
Problémy s vyššími harmonickými ?
Problémy smeraním EE, výmenou MTP ?                                                        
Platíte za zlý účinník alebo nezmluvnú dodávku jalovej energie do nn siete ?
Potrebujete regulátor jalového výkonu, kompenzačný kondenzátor, stykač na spínanie kapacity ?

Potrebujete konzultovať problémy týkajúce sa oblasti dodávky, meranie EE,  kompenzácie ?
Potrebujete prispôsobiť hodnotu hlavného ističa k spotrebe EE?

Potrebujete pracovnú plošinu ?

EE - elektrická energia
Ak áno, ste na správnej adrese !

Naša firma zabezpečuje komplexný energetický servis a ponúka tieto služby:

 - meranie, regulácia a kompenzácia elektrickej energie -  regulátory jalového výkonu: - regulátory Ľ hodinového a technického maxima  - rádiové modemy FM433 pre dátové prenosy do 3 km
 - multifunkčné registračné prístroje SMX 330 - dodávky komponentov pre kompenzačné rozvádzače: stykače Benedikt
&Jäger, kondenzátory nn a vn, filtračné tlumivky atd.
 - výroba rozvádzačov do 1000V meranie rozvodných sústav, energetické analýzy - dodávky, montáže a rekonstrukcie kompenzačných rozvádzačov včetně chránených a rychlých (bezkontaktných) 

 - projekcia a poradenská činnost
 - odborné prehliadky a odborné skúšky EZ bez obmedzenia napätia
 - transformačné stanice VN/NN  22kV/400V do 1600 kVA
 - termovizia, termovizné meranie s TI-25
 - montáž, nastavenie regulátorov 1/4 hod. maxima

 

 

Technické vybavenie :

Firma vlastní montážnú plošinu  SCORPION 1812 max. vertikálny dosah 17,6m, max. horizontálny dosah 11,5 m  (tel. +421 918863187)
Firma je vybavená prístrojmi a špeciálnym náradím potrebným pre výrobu rozvádzačov.
Prístrojové vybavenie zodpovedá požiadavkám TI SR a IBP SR pre kusové skúšky rozvádzačov nn v plnom rozsahu.

Okrem toho firma vlastní špeciálne prístroje -Termokameru Ti-25, analyzátory siete s možnosťou harmonickej analýzy,
pamäťový osciloskop s možnosťou pripojena na PC,
6kV zdroj na skúšanie rozvádzačov a mnohé ďalšie.

 

SzabSoft  s.r.o.

Padáň 114

929 01 Padáň

Slovensko

Kontakt:

Mobil :               +421 905 443102

Telefon:            +421(031) 5500983

Fax:                   +421(031) 5500982

E-mail:              szabsoft@szabsoft.sk

Copyright
Szabsoft s.r.o.
Last mod.: 03.12.2009